Yaşam; bilincin madde formunda tezahür ederek görünüre çıkması, evrilmesi ve
sonsuza dek yola devam etmesi üzerine kuruludur. Her yapı kendisini var eden sistemdeki bütün bilgiyi potansiyel olarak taşır. Ve kendi gerçekliği adına geçmiş zaman planlarından gelen işlerin devamına hizmet eder. Bu devamı bazen fiziksel, bazense ruhsal atalara ( mana grupları ) ait dinamikler sağlar.
Ve bu sebeple içine doğmuş olduğumuz sistemdeki dinamikleri bilinçli veya bilinçsizce
deneyimleyerek, kendi yaşam deneyimlerimizle dönüştürüp o bilgiye yeni bir form verene dek aynıyla yaşamaya devam ederiz.
Sistem dizimi çalışmalarında kısır döngü haline gelmiş ve dönüştürülemeyen konular
üzerinden kişinin dahil olduğu sistemi gözlemleriz. Bu gözlem, kişinin yaşamda zorluk yaşadığı konusunun fiziksel veya ruhsal atalar tarafından başlatılmasına rağmen henüz tamamlanamamış bir hareket olduğunu, kendisi üzerinden ifade bulmaya çalıştığını görmesine aracı olur. Temsilciler aracılığıyla oluşturulan büyük resmin ortaya çıkışı ve kişinin farkındalık
alanında yer bulmasıyla, konunun sıkışık formu çoğunlukla ortadan kalkar. Ve kişiye
yaşamdaki yeri ve hizmetini keşfetmesi adına yeni bir pencere sunar.
Fatma Alkaya ,klasik aile dizimi anlayışından farklı bir tarzda çalışma yapmaktadır.
Astrolog ve eğitmen olan Fatma tüm çalışmalarında doğal olarak Astrolojik yaklaşımı
kullanmaktadır. Aynı zamanda varlıkta görünen yapıların Teklik prensibi
doğrultusunda işlemesi ve bununla birlikte ayrı ayrı görünebilmesi matematiği
üzerine çeşitli platformlarda çalışmaları ve paylaşımları olması danışanlarının dizim
konularını da bu anlayışla ele almasını sağlamaktadır. Danışanın kendisini dizime
getiren sorunu hangi dinamikler sebebiyle yaşadığını görmesine açılan alanda
kolaylaştırıcı olurken, aynı zamanda açığa çıkan bilgiyi yaşamın hangi alanında
değerlendirmesi gerektiğini de paylaşmaktadır.
Bu çalışmada; ilişkiler, ruhsal ve fiziksel sağlık, para ve kariyer ilişkisi gibi başlıkların
yanı sıra yaşamı zorlaştıran, içinden çıkamadığınız ve birden çok defa tekrar eden
tüm konulara bakılmaktadır.
Çalışmaya gelmek için sorun yaşadığınız bir konunuz yoksa bile temsilci olarak
katılabilir, sizden önceki bireylerden gelen konu veya yargıların kendi üzerinizdeki
etkisini gözlemleyebilirsiniz.
Gökler-Kökler ekseninden bugüne sizin aracılığınızla ulaşan güçlü bağları fark etmek,
Yaşamın işleyişine ve kendinize farklı bir gözle bakmak için sizi Fatma Alkaya
Gönülkırmaz ile Aile ve Sistem Dizimi ’ne bekliyoruz.

Kayıt ve Bilgi için : izmir@yogakiooturkiye.com

  • Tarih ve Saat 29 Şubat-1 Mart
  • Yer YogaKioo Institute İzmir
  • Ücret Ücret Açılım 500 + KDV, Katılım 150 + KDV