Gökler-Kökler
ekseninden bugüne sizin aracılığınızla ulaşan güçlü bağları fark etmek, y
aşamın
işleyişine ve kendinize farklı bir gözle bakmak için sizi
bekliyoruz .


Astrolojik
yaklaşımlı Aile ve  Sistem Dizimi nedir ?

 

Her
birim kendisini var eden sistemdeki bütün bilgiyi potansiyel olarak taşır. Ve
kendi gerçekliği adına geçmiş zaman planlarından gelen işlerin devamına hizmet
eder. Bu devamı bazen fiziksel, bazense ruhsal atalara ( mana grupları ) ait
dinamikler sağlar.

Bu sebeple içine doğmuş olduğumuz sistemde bu dinamikleri bilinçli veya
bilinçsizce açığa çıkararak, kendi yaşam deneyimlerimizle dönüştürüp  yeni bir form verene dek aynıyla yaşamaya
devam ederiz.

Sistem dizimi çalışmalarında ,  kısır
döngü haline gelmiş ve dönüştürülemeyen konular üzerinden kişinin dahil olduğu
sistemi gözlemleriz. Bu gözlem , kişinin yaşamda zorluk yaşadığı konusunun
fiziksel veya ruhsal atalar tarafından başlatılmasına rağmen henüz
tamamlanamamış bir hareket olduğunu, kendisi üzerinden ifade bulmaya
çalıştığını görmesine aracı olur.
Temsilciler aracılığıyla oluşturulan büyük resmin ortaya çıkışı ve kişinin
farkındalık alanında yer bulmasıyla, konunun sıkışık formu çoğunlukla ortadan
kalkar. Ve kişiye yaşamdaki yeri ve hizmetini keşfetmesi adına yeni bir pencere
sunar.

Fatma Alkaya ,klasik aile dizimi anlayışından farklı bir tarzda çalışma
yapmaktadır. Astrolog ve eğitmen olan Fatma tüm çalışmalarında doğal olarak
Astrolojik yaklaşımı kullanmaktadır. Aynı zamanda varlıkta görünen yapıların
Teklik prensibi doğrultusunda işlemesi ve bununla birlikte ayrı ayrı
görünebilmesi matematiği üzerine çeşitli platformlarda çalışmaları ve
paylaşımları olması danışanlarının dizim konularını da bu anlayışla ele
almasını sağlamaktadır.

Danışanın kendisini dizime getiren sorunu hangi dinamikler sebebiyle yaşadığını
görmesine açılan alanda kolaylaştırıcı olurken, aynı zamanda açığa çıkan
bilgiyi yaşamın hangi alanında değerlendirmesi gerektiğini de paylaşmaktadır.

Bu çalışmada; ilişkiler, ruhsal ve fiziksel sağlık, para ve kariyer ilişkisi
gibi başlıkların yanı sıra yaşamı zorlaştıran, içinden çıkamadığınız ve birden
çok defa tekrar eden tüm konulara  çalışılabilir.  

Çalışmaya gelmek için sorun yaşadığınız bir konunuz yoksa bile temsilci
olarak katılabilir, sizden önceki bireylerden gelen konu veya yargıların kendi
üzerinizdeki etkisini gözlemleyebilirsiniz.


Çalışma
içeriği ;
   1+ 2 gün olarak planlanmıştır.
İlk günü   atölye çalışmaları olarak
geçecek  ve sistem bilgileri  paylaşılacak , atölye uygulamaları
yapılacaktır.

2 günlük hafta sonu
bölümünde ise katılımcıların  dizimleri
açılacaktır. 


Ücret :

1
günlük  katılım : 250+KDV

3 günlük
katılımcı : 450 +KDV

Dizim açılım
: 750+KDV  ( Dizim açılım yaptırmak
isteyenler ilk gün tercihe bağlı olarak katılabilir ancak hafta sonu tam
katılmak durumundalar ) 

Yer: Yogakioo İzmir

Tarih ve Saat : 01-02-03 EKİM 2021

Kayıt : izmir@yogakiooturkiye.com


  • Tarih ve Saat 01-10-202103-10-2021
  • Yer YogaKioo Institute – İzmir
  • Eğitim Ücreti 885 TL