ÇÖZMEK İÇİN KİLİTLE:

Bandha kilitlemek, tutmak veya sıkmak anlamına gelir. Bandhalar, iç organları kaldırmak, desteklemek ve masaj yapmak için vücudun belirli bir bölgesinde prana’yı (hayat enerjisini) kilitler. Sürekli yaşam boyu pratik ile, enerjiyi kilitler ve omurganın içinden geçen ve en büyük enerjik kanalı olan Sushumna Nadi’ye yönlendirirler. Omurga boyunca üç büyük banda ve üçünün bir kombinasyonu olan dördüncü vardır; üç büyük kilidin her biri bir granthi veya enerjik bir düğüm veya tıkanıklığa karşılık gelir.

Bu atölyede çeşitli asana, kriya ve pranayama egzersizlerinde bandhaların müthiş gücünü keşfetmemize yardımcı olacak bilgi ve uygulama teknikleri edineceğiz.

20 Mart 2020 13:00-16:00

LOCK TO UNLOCK:

Bandha means to lock, hold or tighten. Bandhas lock prana (vital energy) in a specific area of the body to help lift, support and massage the internal organs. With consistent lifelong practice, they unblock and redirect energy flow into sushumna Nadi, the major energetic chanel along the spine. There are three major bandhas and a fourth which is a combination of the three along the spine; each of the three major locks corresponds with a granthi or an energetic knot or blockage.

In this workshop we will gain knowledge and practice to help us discover the awesome power of the bandhas in a variety of asanas, kriyas and pranayama exercises.

20 March 2020 13:00-16:00


TERS DURUŞLAR:

Bu atölyede ters duruşlar, handstand, kol dengeleri ve baş amudu pozlarını uygularken yaşadığınız korkuyu dönüştürecek üç adımlı bir metot öğreneceksiniz. Ters duruşlar korku yaratmaz – içerdeki korkuyu ortaya çıkartırlar. Bu metot size ters duruş pozları için güvenli hizalama ve tekniği öğreterek korkunuzu aşmanıza yardımcı olacaktır. Düzenli pratikle daha derin bir içgörü elde edip matın dışında ve üzerinde fiziksel ve duygusal denge bulacaksınız.

20 Mart 2020 18:00-21:00

INVERSIONS:

Shift your perspective with The Method: Inversions. In this workshop  you’ll learn a three-step approach to headstand, forearm stand, and handstand that will transform your fear of going upside down. Inversions don’t create fear — they simply unveil it. The Method is
designed to help you lean into that fear by teaching you safe alignment and technique for
inversions. With regular practice of the method, you’ll gain deep insight into yourself and
find physical and emotional balance, on and off the mat.

20 March 2020 18:00-21:00

Workshop Ücreti: Tek Workshop: 340TL

Kayıt ve Bilgi için: cadde@yogakiooturkiye.com

  • Tarih ve Saat 20 Mart 2020 13:00-16:00 / 18:00-21:00
  • Yer YogaKioo Institute Cadde
  • Workshop Ücreti Tek Workshop: 340TL