Bu eğitim, Raja Yoga’yı bütünüyle ele alarak içselleştirmek ve asana pratiğini ileri seviyeye
taşımak üzerine odaklanmıştır.

Raja Yoga, kendimizle ve varolan herşeyle bütünleşmemizi öğreten bir pratikler bütünü
olarak, yoganın yaşamımızda köklenmesini sağlayan soylu ve ileri seviye bir aşamasıdır.
Bu aşamada, bedensel ve zihinsel gücün sağlanması ile asanalar üzerinde üstün kontrol elde
edilirken, enerji ve yaşam bilgeliği deneyimlenir. Tüm bu süreç ise kişiyi kendi özüne götürür.
Bu eğitimde, Raja Yoga’nın 8 basamaklı yolunu öğrenecek, asana seviyenizi Raja seviyesine
çıkarmak için orta ve ileri seviye pozlara hazırlanacak ve aynı zamanda Raja Yoga’yı
yaşamınıza nasıl aktaracağınızı öğrenerek, kendi kişisel pratiğinizi oluşturacaksınız.
Çalışma sonunda, katılımcılara 6 saat YogaKioo Katılım Sertifikası verilecektir.
Kontenjan sınırlıdır ve katılım için en az 4-6 ay düzenli bir yoga pratiğinizin olması
gerekmektedir.

Program:
*Raja Yoga ve 8 basamaklı yol (teorik ders)
*Asana Pratiği/Pranayama/ Nefes Çalışması (Uygulamalı Ders)
*Meditasyon Aktarımı
*Kişisel Pratik Geliştirme ve Raja Yoga’yı yaşama aktarma

Bilgi ve Kayıt: cadde@yogakiooturkiye.com

  • Tarih ve Saat 4-5 Nisan 2020 14:00-17:00
  • Yer YogaKioo Institute Cadde
  • Ücret 570TL (Üyelere 490TL)