3 modülden oluşan Yoğunlaştırılmış ”280 Saatlik Uluslararası Temel Yoga Eğitmenlik Eğitimi” Onur Çifçi ve Marina Yıldırım ile YogaKioo Bahçeşehir’de gerçekleşecektir.

(Asistan Hoca: Nihal Yalçın)

Patanjali’nin Yoga Sutraları’nın gizli anlamları ve yoga felsefesi ayrıntılı şekilde işlenir.  Buradaki en büyük amaç, zihnin yanılgılardan izole edilerek ”gerçek” olanla kalmasıdır. Önemli olan ileri seviye asanaları yapmak değil, yaptığının farkında olmaktır. Zihin kişinin kontrolü olmadan ara vermeksizin çalışır. Davranışlar ve seçimler, düşünceler tarafından şekillendirilir ama çok büyük bir kısmının farkında bile olunamaz. Üstelik her bir düşünce, fiziksel bedeni, enerji bedenini ve zihinsel bedeni doğrudan etkiler. Vücuttaki gerginlikler, hastalıklar ve sakatlıklar olarak yer edinirken, zihinde mutsuzluk, kaygı, endişeye dönüşür. 

Eğitimin 1.modülünde eğitmen adayları önce kişisel pratiklerini geliştirmek üzerine yoğunlaşırken sonraki modüllerde bir yandan kendi pratiklerine devam ederken, öğretmen olarak yetiştireceği öğrencilere nasıl pratiğini aktaracağını ve yol göstereceğini hem öğrenir hem deneyimler.

2. ve 3. Modülde özellikle eğitmen olmanın gerekliliklerine odaklanılır. Anatomi, fizyoloji, asanalarda hizalanma ve ekipman kullanımı, workshop ve ders hazırlama teknikleri, çocuk yogası, hamile yogası, asanalarda çakralar, öğrenciyi asanalardan bir üst seviyeye taşıma gibi konular üzerinde çalışılacaktır. Ayrıca, Hatha Yoga Pradipika ve önemli Upanişad’lar tüm ayrıntıları ile işlenecektir. 

3 modülü başarı ile tamamlayan öğrenciler “YogaKioo Uluslararası 280 saat

Temel Yoga Eğitmenlik Eğitimi” sertifikası alır.

Eğitim Takvimi:

1. Modül

1.hafta: 5-6-7-8 Nisan

2.hafta: 12,13,14,15Nisan

3.Hafta: 19,20,21 Nisan

2.Modül

1.Hafta: 3,4,5,6, Mayıs

2.Hafta: 17,18,19,20 Mayıs

3.Modül

1.Hafta: 24,25,26,27 Mayıs

2.Hafta:7,8,9,10 Haziran

Dersler, Onur Çifçi ve Marina Yıldırım tarafından verilecektir. Hamile yogası ve Çocuk Yogası dersleri Nihal Yalçın tarafından verilecektir.

Eğitim Ders Planlaması:

1. Modül İnziva Programı:

08:30-09:30 Dharana (Konsantrasyon) ve Dhyana (Meditasyon) Teknikleri

09:30-11:00 Asana ve Pranayama Çalışması

11:00-12:30 Kişisel zaman

12:30-14:30 Yoga Felsefesi / Patanjali’nin Yoga Sutraları

14:30-15:00 Dinlenme ve Çay Arası

15:00-17:00 Asana/Pranayama

17:00-17:15 Ara

17:15-18:30 Chanting Mantra/Nefes ve Pranayama/ Dharana ve Dhyana Teknikleri

*5 Nisan tarihinde eğitim saat 12:30’da başlayacaktır. Diğer günler program uygulanır. 

2.Modül

09:30-11:00 Asana

11:00-12:30 Dinlenme ve Çay Arası

12:30-14:30 Seçmeli Ders/Yoga Sutralar/Anatomi/Asana İfadeleri

14:30-15:00 Yemek Arası

15:00-17:00 Fizyoloji/Asanaların İfadeleri/Hamile Yogası/Çocuk Yogası

17:00-17:15 Dinlenme ve Çay Arası

17:15-18:30 Ders verme teknikleri/Pranayama/Etkin Eğitmen olma/Ders Planlama

3.Modül

09:30-11:00 Asana

11:00-12:30 Dinlenme ve Çay Arası

12:30-14:30 Seçmeli Ders/Hatha Yoga Pradipika/Upanişadlar

14:30-15:00 Yemek Arası

15:00-17:00 Çakralar/Workshop Planlama/Etkin Konuşma

17:00-17:15 Dinlenme ve Çay Arası

17:15-18:30 Mudralar/Bandhalar/Kriyalar/Sakatlıklarda Yoga/Online Ders verme/Sosyal Medya

2 ve 3. Modül Ders içerikleri:

2. Modülün son haftası tamamlandığında Staj Programı eğitmenlerin ve okulun uygun olduğu tarihlere göre ayarlanacak şekilde uygulanmaya başlayacaktır. (5 staj dersi, 1 gözlem ve 4 yeni uzman dersini kapsar.)

Ek olarak işlenecek dersler:

Hatha Yoga Pradipika

Upanişadlar

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Sakatlıklar ve Hastalıklarda Yoga

Hamile Yogası

Çakralar

Mudralar ve Bandhalar

Kriyalar

Egzersiz Bilgisi

Öğretme Teknikleri

Etkin Ders Planlama

Yardımcı Ekipman Kullanma Yöntemleri

Derslerde Etkin Konuşma Teknikleri

Etkin bir Yoga Eğitmeni Olmanın Esasları

Duruşları Etkin Düzeltme Prensipleri

Workshop Planlama

Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı

Staj Programı

3. modülün sonunda yapılacak sınavla mezuniyet gerçekleşecektir. Bu sınavda gerekli başarıyı gösteremeyen eğitmen adayları, gerekli olan çalışma yapılarak yeniden bir sınava tabii tutulacaklardır.

Ödeme Şartları:

– 280 saat YogaKioo Onaylı Eğitmenlik Eğitimi toplam ücreti: 9.764 (8.300 tl+KDV)

– Eğitim ücretine 5 staj dersi dahildir.

– Taksitlendirme seçenekleri için irtibata geçiniz.

– Kesin kayıt için 1500 TL kayıt ücretinin kayıt esnasından yatırılması gerekmektedir.

– Kaydınız kesinleştikten sonra eğitime hazırlanmanız için ödevler gönderilecektir.

– Tüm YogaKioo okullarında eğitmenlik eğitimi müfredatı aynıdır.

– YogaKioo Institute, belirtilen günlük ders programı akışında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Kayıt & Bilgi: bahcesehir@yogakiooturkiye.com

  • Tarih ve Saat 05-04-2021 12:30 - 14:30
  • Yer YogaKioo Institute - Bahçeşehir
  • Eğitim Ücreti 9.794 TL