Reiki, manevi yaşam enerjisi anlamına gelmesiyle birlikte saf benlik anlamına da gelir.  eleneksel anlatımla,Reiki sistemi temelde bir farkındalık çalışması olmakla birlikte kişinin kendi özüne ulaşması için bir yol haritası sunar.

(1.seviye)Shoden kelimesi “İlk öğreti” anlamına gelir. Reiki’nin temeli 5 öğeye dayanır ve

1-Reiki İlkesi
2-El ile şifa tekniği
3-Meditasyon ve diğer teknikler
4-Semboller ve Mantralar
5-Reiju* / Eğitmen tarafından yapılan enerji çalışması

Reiki ahlak kuralları(precept) üzerine odaklanılır ve bunun üzerine zihinsel odak geliştirilir. Shugendo, Shinto, Buddism öğretilerinden gelen Reiki’nin temel felsefesi üzerinde durulur. Gerçekten şifa nedir, an’da kalmak ve yargısız bakabilmek, doğru niyet, doğru konsantrasyon, doğru zihinsel tutum gibi kavramlar üzerinde durulur. Reiki 1 seviyesinde öğrencinin uygulaması gereken meditasyon ve el ile enerji çalışmaları öğretilir ve birebir ve toplu pratikler yapılacaktır.

Odaklanma becerisini geliştiren yöntemler gösterilir. İlk seviyede öğretilecek geleneksel teknikler: (Kenyoku ho, Joshin Kokyu Ho, Seishin Toitsu) Eğitimde öğrencileri desteklemek için 4 kez Reiju ritüeli gerçekleştirilir.

Birinci seviye sadece başlangıçtır. Kişi kendi içinde derinleşmedikçe anlatılanlar sadece teoriden ibaret olabilir. Shoden(ilk öğreti), sadece ilk adıma açılan kapıdır. Kişi, öğrendikleri pratik etmeye
devam ederse ilk adımı atmış olur.

  • Tarih ve Saat 2-3 Mayıs 2020 10:00 -17:30
  • Yer YogaKioo Institute Adana
  • Eğitim Ücreti 720TL+Kdv