YOGA BAŞLANGIÇ

Daha önce egzersiz yapmamış kişiler için egzersiz ve hareketler ile tanışma dersidir. Bu dersde egzersizde hareket etmenin temelleri ve en temel hareketler öğretilirken, temel nefes çalışmarı ile hareket ve nefes ilişkisi kurulur. Yoga Başlangıç dersleri sayesinde kişi eklemlerini, kaslarını ve hareket sisteminin en temel işleyişini fark eder.

YOGA 1

Başlangıç seviyesi yoga dersidir. Bu derste yoganın temelleri aktarılırken, yumuşak hareketler, meditasyon ve nefes çalışmaları ile bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak dengeli yaşam öğretilir.

YOGA 2

Orta seviye yoga dersidir. Bu derste orta seviye yoga duruşları çalışılırken, meditasyon ve nefes çalışmaları ile bedensel ve zihinsel kontrol ve ruhsal olarak dengeli yaşam öğretilir.

HATHA YOGA

Her seviyeye uygun, ritmik nefes ile yapılan asana ve pranayama çalışmalarıdır. Bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak dengeli yaşamayı öğretir. Ahlak çalışmalarına, fiziksel duruşlara, nefes ve enerji egzersizlerine ağırlık vererek, beden ve zihin üzerinde kontrol sağlamaya, günlük yaşamda oluşan stresi azaltmaya yardımcı olur. Esnek, dengeli ve kuvvetli bir beden ve zihne sahip olunmasına yol açar.

YOGA TERAPİ

Fiziksel olarak yenileyici ve tedavi edici duruşlar uygulanır. Duruşların fiziksel olarak tedavi edici özelliği olduğu gibi, rahatsızlıklar ve sakatlıkların oluşumunu da önler. Beraberinde uygulanan nefes ve konsantrasyon çalışmaları da zihinsel dengeyi ve sağlığı getirir. Çeşitli rahatsızlıkları olan kişiler veya bedenini sakatlıklardan korumak isteyen kişiler için uygundur.

VİNYASA

Hareketler akış halinde tempolu bir şekilde yapılır. Ders boyunca tüm hareketler ritmik bir şekilde birbiri ardına gerçekleştirilir. Vinyasa, nefesle birlikte dans eder gibi hareketler arası yapılan geçişlerle beden ile zihnin her nefeste buluşmasını sağlar. Stresi azaltan, bedeni güçlendirirken esnekliği arttıran meditatif bir uygulamadır. Vinyasa dersleri hayatın hızına yetişemeyen kişilerin hareket ile uyumlanmasını da sağlar.

SWING YOGA

Günümüzün en popüler çalışmalarından biri olan Swing Yoga metodu geleneksel Hatha Yoga takip edilerek gerçekleştirilmektedir. Çalışmalarda havada yapılan hamak yoga pozları ve hamak kullanılarak yapılan klasik asanalar yer almaktadır. Hamağın yanı sıra Swing Yoga’da kullanılan tutamaklar farklı hareket alanları yaratarak bu çalışmayı herkes için olağanüstü bir hale getirmektedir. Bu egzersiz metodu her yoga pozuna, açıya, esnemeye veya hayal edilebilecek egzersize olanak sağlamaktadır. Ayrıca her seviye yoga pratiği yapan kişi için pozların düzenlenmesine imkan sağlar.
Swing Yoga metodu, baş aşağı asılırken omurgayı ve bedeni doğru hizalayıp, nazikçe ama kuvvetli ve esnek çalıştırmayı hedef alır. Bu çalışma ile kaslardaki herhangi bir stres veya sırt ağrıları ortadan kalkarken, kan dolaşımı güçlenmektedir. Aynı zamanda, Swing Yoga’da ters asılıyor olmak, beyin sağlığına yardımcı olurken, bedenin yenilenmesine, cildin sıkılaşmasına ve sağlıkta genel olarak iyileşmeye yardımcı olur.

SWING TERAPİ

Fiziksel olarak yenileyici ve tedavi edici duruşlar uygulanır. Duruşların fiziksel olarak tedavi edici özelliği olduğu gibi, rahatsızlıklar ve sakatlıkların oluşumunu da önler. Swing Yoga ekipmanları hizalamalar için vazgeçilmez bir araç olduğundan, terapi dersini derinleştirici nitelik taşır. Ekipman kullanımı, pratikte daha farkında bir yol izlemek ve bedenin sınırlarının ötesine geçmek için bize yardımcı olur ve aynı zamanda zihne denge getirir.

RAJA YOGA

Yoganın 8 dalınnı da pratik edildiği, Hatha yogayı düzenli pratik etmiş/eden yogilere uygun derslerdir. Raja Yoga dersleri ahlak çalışmasının üzerine kurulu, pranayama, pratyahara ve meditasyon pratiğinin ön planda olduğu derslerdir. Bu derste çok çeşitli asanalar, pranayamalar ve konsantrasyon çalışmaları uygulanır. Ders, zihni doğru niyete odaklayan mantralar ile başlar veya biter.

ÇOCUK YOGASI

Çeşitli hikayeler ve oyunlar eşliğinde yapılan bir çalışmadır. Çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlar. Çocukların kas yapılarının güçlenmesini, esnekliklerinin artmasını, duruş bozukluklarının oluşumunun engellenmesini ve varsa düzeltilmesini, dikkatlerinin artmasını, farkındalıklarının ve koordinasyon yeteneklerinin gelişmesini, doğru nefes almayı öğrenmelerini, kendilerine güvenlerinin artması ile duygusal gelişim sağlar. Günlük yaşamlarında da bu pratiğin etkileri sayesinde daha güçle bir iletişim kurmalarına yardımcı olur.

NEFES EGZERSİZİ

Tüm gün devamlı olarak nefes almaktayız. Buna rağmen ne kadar doğru nefes alıyoruz? Ne kadar aldığımız nefesin farkındayız? Bu derste çeşitli nefes tekniklerinden oluşan çalışmalarla öncelikli hedef kişinin doğru nefes almasıdır. Doğru nefes alıp vererek, zihindeki stres uzaklaştırılırken, bu yolla bir çok sağlık probleminin oluşumu da engellenir.

MEDİTASYON ÇALIŞMASI

İnsanın zihni düşünmek üzerine şekillenmiştir. Zihin öylesine düşünme üzerine çaba harcar ki, bir işle uğraşırken, o an yaşanmayan başka bir işi düşünür. Zihnin sürekli gelecek ve geçmiş arasında gidip gelen, zaman zaman hayaller ve yargılamalar da üzerine eklenen düşünme hali kişide büyük stres yaratır. Bu stres kişinin tüm varoluşunu etkiler. Bu hali azaltmak ve kontrol altına almak için meditasyon büyük bir araçtır. Meditasyon derslerinde, bulunduğunuz anın içinde kalmayı, şu ana ait olmayan; geçmiş veya gelecek ile ilgili düşünceleri ve hayalleri azaltmayı ve kontrol etmeyi öğreneceksiniz.